Solarno grijanje kuće

Solarno grijanje putem solarnih kolektora u ovo doba povećanja cijena energenata sve je traženiji oblik grijanja i pipreme tople vode. Navodimo Vam pušten u probni rad niskoenergetski objekt u okolici Pule (Istra). Rječ je visokokvalitenoj solarnoj podstanici čiju bazu čini ACV-ov Multi Energy tank-in-tank akumulacijski spremnik od 800 L. ACV uvodi kao potvrdu besprijekorne reputacije ...

Solarni paketi za grijanje tople vode

Datum objave: 31.08.2014
Solarni kolektori nove tehnologije Akcijske cijene solarnih paketa za zagrijavanje potrošne tople vode. Frigosan ECO solarni paketi uključuju solarne bojlere sa dva izmjenjivača, Frigosan vakumski solarni kolektor, Seltron pumpni set sa automatikom i spojna oprema.

Zagrijavanje potrošne tople vode putem vakumskih solarnih kolektora u četiri stupnja kapaciteta: 200, 300, 500 i 1000 L potrošne  tople  vode.  Frigosan  vakumski  solarni  kolektori najkvalitetniji  su  i  najbolji  izbor  za  cijelogodišnji  solarni prinos  na  tržištu  u  omjeru  cijene  i  kvalitete.  Sanitarni spremnici zaštićeni su emajliranim premazom i opremeljeni su sa dva spiralna izmjenjivača što omogućuje dogrijavanje tople vode alternativnim energentom.

Frigosan solarni paketi 2014/2015


Frigosan ECO 200 solarni paket         

 • Solarni emajlirani bojler 200 L sa dva izmjenjivača
 • Solarna pumpna grupa 1-12 L sa sigurnosno-odzračnom opremom
 • Automatika Seltron SGC16 za upravljanje solarnom pumpom
 • Solarna tekućina
 • Frigosan vakumski solarni kolektor 20 cijevi
 • Ovjesni pribor za vakumski kolektor za kosi krov
 • Solarna ekspanziona posuda
 • Sanitarna ekspanziona posuda
 • Odzračni set za vakumske kolektore
 • Sigurnosni ventil 6bar

Cijena za gotovinu sa uključenim PDV-om 11.875,00 kn

 

Frigosan ECO 300 solarni paket

 • Solarni emajlirani bojler 300 L sa dva izmjenjivača
 • Solarna pumpna grupa 1-12 L sa sigurnosno-odzračnom opremom
 • Automatika Seltron SGC16 za upravljanje solarnom pumpom
 • Solarna tekućina
 • Frigosan vakumski solarni kolektor 30 cijevi
 • Ovjesni pribor za vakumski kolektor za kosi krov
 • Solarna ekspanziona posuda
 • Sanitarna ekspanziona posuda
 • Odzračni set za vakumske kolektore
 • Sigurnosni ventil 6bar

Cijena za gotovinu sa uključenim PDV-om 14.125,00 kn

 

Frigosan ECO 500 solarni paket

 • Solarni emajlirani bojler 500 L sa dva izmjenjivača
 • Solarna pumpna grupa 1-12 L sa sigurnosno-odzračnom opremom
 • Automatika Seltron SGC16 za upravljanje solarnom pumpom
 • Solarna tekućina
 • Frigosan vakumski solarni kolektor 40 cijevi
 • Ovjesni pribor za vakumski kolektor za kosi krov
 • Solarna ekspanziona posuda
 • Sanitarna ekspanziona posuda
 • Odzračni set za vakumske kolektore
 • Sigurnosni ventil 6bar

Cijena za gotovinu sa uključenim PDV-om 18.875,00 kn

 

Frigosan ECO 1000 solarni paket

 • Solarni emajlirani bojler 1000 L sa dva izmjenjivača
 • Solarna pumpna grupa 1-12 L sa sigurnosno-odzračnom opremom
 • Automatika Seltron SGC16 za upravljanje solarnom pumpom
 • Solarna tekućina
 • Frigosan vakumski solarni kolektor 80 cijevi
 • Ovjesni pribor za vakumski kolektor za kosi krov
 • Solarna ekspanziona posuda
 • Sanitarna ekspanziona posuda
 • Odzračni set za vakumske kolektore
 • Sigurnosni ventil 6bar

Cijena za gotovinu sa uključenim PDV-om 33.125,00 kn